Kvalitetskriterier

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA

Adidas är idag Europas största sportsware-bolag och på världsmarknaden är det bara Nike som överröstar den tyska giganten. Adidas är bra diversifierat både rent geografiskt men även produktmässigt. Bolaget satsar hårt på några få varumärken och har med det en ganska koncentrerad varumärkesportfölj. Sammantaget anser jag att positioneringen både idag och för framtiden är god.  Väl värt att notera är att Adidas idag innehar ca 35 % av den totala  marknaden.
Read More

Uppdatering av analyserade bolag

Mycket har hänt sedan starten av denna blogg. Bland annat har min investeringsfilosofi utkristalliserat sig med tiden och till det hur jag bedömer bolagens Intrinsic Value, köp- och säljbeslutskurser. Mer aktier tips: http://comparic.se/aktier/.

För att de äldre analyserna inte ska tappa i syfte är tanken med detta inlägg att göra en kort uppdatering för varje bolag utifrån dagens investeringsfilosofi för att också kunna motivera dess kvalitetsnivå. I nästkommande vecka kommer jag publicera en uppdaterad bevakningslista där allt detta har kokats ner till inköps- och säljbeslutskurser som jag idag känner mig bekväm med och som min investeringsfilosofi och Intrinsic Value metod kan motivera. Read More

Vad är Intrinsic Value?

Warren Buffett har någon gång myntat den kända frasen: “Price is what you pay, value is what you get” för att förklara skillnaden mellan pris och värde. Vad Warren säger i sin definitionsförklaring av de två begreppen är att han dels förkastar den effektiva marknadshypotesen men även att pris och värde är två variabler som är beroende av varandra. För värdeinvesterare är i mångt och mycket ovanstående det som utgör grunden för den övergripande filosofin. Vad som egentligen skiljer de olika lärorna inom värdeinvesteringsfilosofin åt är hur vi definierar de “värdeskapande faktorerna”. Read More