Uppdatering av analyserade bolag

Mycket har hänt sedan starten av denna blogg. Bland annat har min investeringsfilosofi utkristalliserat sig med tiden och till det hur jag bedömer bolagens Intrinsic Value, köp- och säljbeslutskurser. Mer aktier tips: http://comparic.se/aktier/.

För att de äldre analyserna inte ska tappa i syfte är tanken med detta inlägg att göra en kort uppdatering för varje bolag utifrån dagens investeringsfilosofi för att också kunna motivera dess kvalitetsnivå. I nästkommande vecka kommer jag publicera en uppdaterad bevakningslista där allt detta har kokats ner till inköps- och säljbeslutskurser som jag idag känner mig bekväm med och som min investeringsfilosofi och Intrinsic Value metod kan motivera.

Den uppmärksamme läsaren kommer notera att visa bolag vilket jag har analyserat och några som jag även äger inte finns med på nedanstående lista. För de bolag som jag inte äger och inte heller finns med nedan är anledningen att dessa har sållats bort av rena kvalitetsskäl, varför presentera bolag som jag inte kan tänka mig att äga? Däremot Handelsbanken, Nordea och Sampo som jag alla tre är delägare av (Nordea genom Sampo) finns inte med på listan av anledning att nuvarande kvalitetskriterier inte är direkt applicerbara på finansiella bolag. Inom kort kommer jag därför göra ett separat inlägg där jag presenterar kvalitetskriterierna för finansiella bolag och även hur de tre bolagen står sig mot dessa.

Noteringar kommer nedan göras för de kvalitetskriterier där bolaget inte når upp till ett eller flera av de utsatta delkriterierna enligt min investeringsfilosofi.

Alfa Laval

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA 

I analysen av Alfa Laval gick jag lite väl hårt mot bolagets höga förvärvsfrekvens då resultatet för fritt kassaflöde var negativt för ett år samt att där inte fanns någon synbar tillväxt i jämförelse med tidigare år. I denna uppdatering och för övriga bolag har jag nu exkluderat förvärv ur FCF-uträkningen för att först i efterhand göra bedömningen och eventuellt “straffa” ett bolag om kassaflödet vid flertalet tillfällen inte spenderas till direkt förmån för aktieägarna (förvärv har överordnats utdelning och/eller återköp av aktier).

(a) Goodwill = 30 % (28,8 %) av bolagets totala tillgångar.

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden = 10

Alfa Laval har för flertalet år spenderat det fria kassaflödet på ett icke aktieägarvänliga sätt (stora och årligt återkommande förvärv) varför bolaget i mina ögon inte förtjänar den högsta kvalitetsnivån trots att alla övriga kvalitetsnivåer uppnås.

 • Kvalitetsnivå = 

BIC Socité

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA
  • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden = 10
 • Kvalitetsnivå = 1

Coca Cola

 • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
 • Bestående vallgravar JA
 • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA (a)
 • Stabil utdelningshistorik  = JA
 • Godkända avkastningsnivåer JA
 • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Balanslikviditet = 1,1

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden = 10
 • Kvalitetsnivå = 1

Colgate Palmolive

 • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
 • Bestående vallgravar JA
 • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = NJA (a)
 • Stabil utdelningshistorik  = JA
 • Godkända avkastningsnivåer JA
 • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Soliditet = 17 % och balanslikviditet = 1,1

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden = 10
 • Kvalitetsnivå = 1

Deere & Co

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = NJA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer NEJ (b)
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Soliditet = 17 % och fritt kassaflöde i förhållande till räntekostnader = 2,2

(b) ROA 5 = 4,9 % och ROCE 5 = 6,8

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 9

Även om Deere är duktiga på att dela ut pengar och även återköpa aktier så understiger bolagets fria kassaflöde vinster grovt.  Genomsnittlig vinst för de senaste 5 åren är tex 6,2 USD per aktie medan genomsnittligt fritt kassaflöde för samma period endast uppgår till 1,1 USD per aktie. Ser vi till det just konstaterade och att bolaget får NEJ på en punkt samt NJA på en annan så förtjänar Deere inte den högsta kvalitetsnivån.

 • Kvalitetsnivå: 2

Ekornes

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = NJA (NEJ?)
  • Bestående vallgravar = NJA (NEJ?)
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie NEJ (a)

(a) Negativ tillväxt = – 23,93 %

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10

En alltmer försämrad positionering för Ekornes inom möbelbranschen vilket troligen hänger ihop med de grunda (ickeexisterande?) vallgravar som bolaget innehar. Bolaget har dock som vi kan se ovan visa kvalitativa egenskaper varför bolaget inte har raderats helt från min bevakningslista.

 • Kvalitetsnivå: 3

Exxon Mobil

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  =  JA
  • Godkända avkastningsnivåer = JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Balanslikviditet = 0,8

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Fortum

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch =  NJA
  • Bestående vallgravar =  JA (NJA?)
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  =  JA
  • Godkända avkastningsnivåer NJA (b)
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie NEJ (c)

(a) Balanslikviditet = 1,1

(b) ROA 5 = 6,5 % och ROCE 5 = 8,3 %

(c) Negativ tillväxt = – 8,58 %

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10

Den politiska risken för energibolag tillsammans med exponering mot Ryssland gör att jag inte känner mig speciellt benägen att ge bolaget ett JA för det första kvalitetskriteriet. Osäkerheten från politiska utspel trillar även över på bedömningen för vallgravar varav jag har svårt att bedöma dess djup och även hur bestående dessa är.
Det ska också sägas att den redovisade vinsten till ett genomsnitt för de senaste 5 åren skiljer ganska mycket från ett genomsnittligt fritt kassaflöde under samma period (1,7 EUR per aktie vs 0,7 EUR per aktie).

 • Kvalitetsnivå: 3

Hennes & Mauritz

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA
 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Inditex

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA
 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Kabe

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar NJA 
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie NEJ (a)

(a) Negativ tillväxt = – 37,23 %

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 9
 • Kvalitetsnivå: 2

L’Oréal

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Balanslikviditet = 1,4

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Mekonomen

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA
 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

McDonald’s

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA
 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Nokian Tyres

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA (NJA?)
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  NJA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Räntetäckningsgrad = 2,8 samt fritt kassaflöde i förhållande till räntekostnader = 1,9

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 7

Viss osäkerhet finns för bolaget och dess positionering då vi beaktar exponeringen mot Ryssland. Branschen har dock historiskt varit lönsam och tillräckligt stor för att aktörerna inte ska äta upp för mycket av varandras del av kakan.
De senaste 5 åren har Nokian uppvisat ett mycket bra fritt kassaflöde som för samtliga år varit positivt och överlag i nivå men den redovisade vinsten. Ser vi till de senaste 10 åren som får vi dock en liten annan bild uppmålad där inte längre vinst korrelerar lika fint med fritt kassaflöde.

 • Kvalitetsnivå: 2

Philip Morris

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = NJA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA *
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie= JA *

(a) Soliditet = -20,3, balanslikviditet = 1,0

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 6 *

* = Specifik data för Philip Morris finns endast för perioden 2013-2008, för tidigare år tillhörde bolaget Altria Group. Jag ger här “dispens” till PM som anses klara kraven då vi beaktar företagets prestationer under tiden då man uppgick i Altria koncernen.

 • Kvalitetsnivå: 1

Procter & Gamble

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Balanslikviditet = 0,8 och goodwill = 39,6 % av bolagets totala tillgångar.

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Skanska

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  NJA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = NEJ (b)

(a) Soliditet = 24,4 och balanslikviditet = 1,2

(b) Negativ tillväxt = – 66,16 %

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 7

Trots att bolaget under analysperioden uppvisar 3 år med negativt fritt kassaflöde så korrelerar den redovisade vinsten till genomsnitt för 5 och 10 år ganska fint med genomsnittligt fritt kassaflöde under samma perioder.

 • Kvalitetsnivå: 2

SKF

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Soliditet = 28,3 %

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Swedish Match

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = NJA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Soliditet = – 5,3 %,

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Wal-Mart

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning =  JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Balanslikviditet = 0,9

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

The Walt Disney Company

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = JA
  • Godkända avkastningsnivåer NJA (b)
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie JA

(a) Balanslikviditet = 1,2 och goodwill = 33,6 % av bolagets totala tillgångar.

(b) ROA 5 = 6,6 % och ROCE = 9,1

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 1

Weight Watchers International

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA
  • Bestående vallgravar JA
  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning NJA (a)
  • Stabil utdelningshistorik  = NEJ (b)
  • Godkända avkastningsnivåer JA
  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie = JA

(a) Soliditet = -104,7 % och balanslikviditet = 0,9.

(b) Bröt utdelningen för år 2013 och har även under tidigare år för analysperioden inte givit någon utdelning (åren 2005-2003)

 • Antal år med positivt fritt kassaflöde under analysperioden: 10
 • Kvalitetsnivå: 2

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.