Kvalitetskriterier

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA

Adidas är idag Europas största sportsware-bolag och på världsmarknaden är det bara Nike som överröstar den tyska giganten. Adidas är bra diversifierat både rent geografiskt men även produktmässigt. Bolaget satsar hårt på några få varumärken och har med det en ganska koncentrerad varumärkesportfölj. Sammantaget anser jag att positioneringen både idag och för framtiden är god.  Väl värt att notera är att Adidas idag innehar ca 35 % av den totala  marknaden.
Read More