Vad är Intrinsic Value?

Warren Buffett har någon gång myntat den kända frasen: “Price is what you pay, value is what you get” för att förklara skillnaden mellan pris och värde. Vad Warren säger i sin definitionsförklaring av de två begreppen är att han dels förkastar den effektiva marknadshypotesen men även att pris och värde är två variabler som är beroende av varandra. För värdeinvesterare är i mångt och mycket ovanstående det som utgör grunden för den övergripande filosofin. Vad som egentligen skiljer de olika lärorna inom värdeinvesteringsfilosofin åt är hur vi definierar de “värdeskapande faktorerna”. Read More